ارگونومی چگونه امنیت و سلامت را در محیط کار بهبود می‌بخشد

ارگونومی چگونه امنیت و سلامت را در محیط کار بهبود می‌بخشد

ارگونومی در محیط کار می‌تواند عوامل حادثه آفرین و مسبب بیماری را کاهش داده و عملکرد و کارایی را افزایش دهد. طراحی بهتر عملگرها و ابزارها احتمال حادثه را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال اگر یک دکمه بر روی بورد کنترل امکان فشرده شدن ناخواسته را داشته باشد، این کلید باید به محل بهتر منتقل شود. در واقع این ارگونومی در عمل است.

نور کافی در محیط کار می‌تواند از احتمال حادثه و بیماری بکاهد زیرا نور مناسب به چشم آسیب نمی‌رساند. به عنوان مثال اگر محل موس راینه دور از دسترس کاربر باشد، کاربر مجبور است برای هربار دسترسی به موس بدن خود را کش بیاورد که درصورت تکرار زیاد می‌تواند منجر به اختلال کشیدگی عضلات شود در حالیکه تغیر چیدمان محیط کار بطوریکه ابزارهای پرکاربرد در دسترس باشند، می‌تواند از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. صندلی یک کاربر رایانه باید قابلیت انطباق با قد کاربر را داشته باشد تا از افتادگی شانه ها جلوگیری کند. وجود پشتیبان قوس کمر در صندلی باعث می‌شود که کاربر بتواند راحت‌تر و با فاصله مناسب از صفحه نمایش و صفحه کلید بنشیند.

اصول ارگونومی حتی می‌تواند تا الگوهای زمان کاری کارکنان نیز گسترده شود. بین دو شیفت کاری باید زمان کافی جهت بازیابی و استراحت کارکنان وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن وضایف افراد در محیط خانوادگی، کارکنان نباید بیش از حد اضافه‌کار داشته باشند. این یعنی کارکنان به اندازه کافی وقت استراحت دارند تمایل کمتری به بیمار شدن و یا تصادف کردن دارند.

راه های زیادی برای یافتن یک مشکل ارگونومیکی وجود دارد. از بررسی های ساده و احساس معمولی گرفته تا ارزیابی ریسک ها یا یک چک لیست ساده. جهت پوشش تمام اتفاقات ممکن بهتر است از روشهای ارزیابی متنوع استفاده شود.

0 دیدگاه