ارگونومی چیست

ارگونومی چیست

ارگونومی چیستارگونومی (به انگلیسی :Ergonomics) عبارت است از دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود دربارۀ انسان (و روش های علمی تولید چنین اطلاعاتی) در طراحی محیط کار. ارگونومی ظرفیت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فراورده ها، محیط های کار و تجهیزات به کار می بندد.معمولا از اصطلاحات ارگونومی و عوامل انسانی (Human Factors) به طور مترادف بهره گرفته می شود. هر دو اصطلاح رابطۀ دوسویۀ کار و نیازمندی های شغلی را بازگو و تشریح می کند و هر دو درصدد کاهش فشارهای جسمانی و روانی در محیط کار هستند. آشکارترین اثر مثبت طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کار، بالارفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با کارگر و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری است.

ارگونومی طیف وسیعی از عوامل و پارامترها را که بین انسان و کار انطباق ایجاد می‌کند را شامل می‌شود. تحقیقات در زمینه ارگونومی طراحان را قادر می‌سازد که تجهیزات و شرایط مناسب تر و منطبق تر با انسان را ایجاد کنند تا از فشار کار بر بدن افراد بکاهد؛ ازجمله کنترل پارامترهای محیطی مانند نور، دما و نویز، ازاینرو افراد می‌توانند بسیار بهتر و موثرتر در زمانهای طولانی عمل کنند.

ارگونومی همچنین ارائه اطلاعات به کارکنان را پوشش می‌دهد. از طریق مطالعه راه‌های ارائه اطلاعات، محققین فعال در زمینه ارگونومی می توانند روش‌های ارائه، تشخیص و نگهداری اطلاعات ارائه شده را بهبود بخشند.

پنج اصل اساسی در ارگونومی عبارتند از:

  • امنیت
  • راحتی
  • سهولت استفاده
  • بهره‌وری و عملکرد
  • زیبایی شناسی
0 دیدگاه